Πανόραμα του χωριού από την εκκλησία της Ανάληψης.