Η θέα από τη θέση "πλάι". Η εικόνα είναι μετά από τις εργασίες αποκατάστασης από την ομάδα εθελοντισμού του χωριού.