Το κιόσκι στο "πλάι" μετά την αποκατάσταση από την ομάδα εθελοντισμού του χωριού.