Το Ρωμανό κάτω από το φως του Αυγουστιάτικου φεγγαριού.