Η θέα στο "Πλάι", όπως φαίνεται μέσα από το χωριό, όταν έχει πια σκοτεινιάσει.