Το "Πλάι" φωτογραφημένο από ψηλά τον Δεκέμβριο του 2014.