Ο βράχος της Αναλήψεως, όπως φαίνεται από το χωριό.