Στο δρόμο για την πλατεία. (Διακρίνεται το παλαιό σχολείο).