Ενα από τα μονοπάτια του χωριού που οδηγεί στην πλατεία του χωριού.