Το μνημείο και η προτομή του Στρατηγού Ευάγγελου Φλωράκη στην πλατεία του χωριού.