Εικόνα από την πλατεία του χωριού, Δεκέμβριος του 2015.