Ρωμανός Άρτας

ΤΚ 470 43

Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων

Άρτα

 

Πρόσβαση:
1) Αθήνα - Ρωμανός, μέσω Πάτρας: 401 χλμ. - 5 ώρες & 37 λεπ.
2) Θεσσαλονίκη - Ρωμανός μέσω Εγνατίας και έξοδο στα Ιωάννινα: 305 χλμ. - 3 ώρες & 45 λεπ.