Λαογραφικά, ήθη και έθιμα

Στην ενότητα αυτή, προσδοκούμε να μαζέψουμε τα έθιμα που χαρακτηρίζουν την ευρύτερη περιοχή των Τζουμέρκων και φυσικά του χωριού μας, ως αναπόσπαστο τμήμα τους. Έθιμα που αφορούν στην κάθε εποχή του χρόνου και στις μεγάλες Χριστιανικές εορτές.

Ευχόμαστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε, όσα χάθηκαν στο χρόνο, όσα άντεξαν και μας παραδόθηκαν από τους παλαιότερους και όσα θα θέλαμε να παραδώσουμε στους νεότερους, ώστε να κρατήσουμε ζωντανό το χωριό μας.