Από αριστερά φαίνονται ένας τεχνίτης από τη Δαφνωτή, Λάμπρος Χουλιάρας, Αλέκος Κωστούλας και Θεόδωρος Κωστούλας.