Θεόδωρος Κωστούλας, Λάμπρος Χουλιάρας και Αλέκος Κωστούλας.