Γιώργος Σωτήρης Μαργώνης - Μήτσος Μπόβολος - Νίκος Κωστούλας - Φώτης Μπούκας.