Ξεκινώντας από επάνω αριστερά, διακρίνονται, η Αγγέλω Ζαχαριά, η Βαγγελή Κωστούλα, η Αλέξω Κωστούλα. Κάτω από αριστερά και πάλι, διακρίνονται η Αλεξάνδρα Κωστούλα, η Σία Κωστούλα και η Βάγγιω Νταλίτσα.