Πανηγύρι Ρωμανου 1966, στο χορό διακρίνονται, ο Νίκος Ζαχαριας, ο Νίκος Γκατζόγιας, η Σπυριδούλα Ζαχαριά και άλλοι.