Από αριστερά διακρίνονται, ο Νίκος Γκατζόγιας, ο Τάκης Τσίντζας και ο Βασίλης Σταύρου.