Γιώτα Κωστούλα, σε σχολική εορτή στο δημοτικό του Ρωμανού.