Ο Στέφανος Γκατζόγιας κι ο γαμπρός του Αλέκος Κολιός.