Πανηγύρι Ρωμανού Άρτας 06 08 2016 Α μέρος

Πανηγύρι Ρωμανού Άρτας 06 08 2016 Β μέρος

Πανηγύρι Ρωμανού 6/8/2016 (στιγμιότυπο)

Πανηγύρι Ρωμανού Άρτας 06 08 2016 Γ μέρος

Πανηγύρι Ρωμανού Άρτας 06 08 2016 Δ μέρος