Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Ευάγγελο Φλωράκη.

Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Ευάγγελο Φλωράκη.

Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Ευάγγελο Φλωράκη.

Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Ευάγγελο Φλωράκη.