Εσταυρωμένος, Μεγάλη Παρασκευή πριν την αποκαθήλωση 2014.