Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην πλατεία του χωριού.