Στο εσωτερικό του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στις 6.12.2015.