Ο καταρράκτης που βρίσκεται πάνω από το ομώνυμο χωριό.