Το ιστορικό πέτρινο γεφύρι της Πλάκας. (Γκρεμίστηκε λόγω καιρικών συνθηκών τον Φεβρουάριο του 2015.)