Το τέμπλο της εκκλησίας της Αγίας Αικατερίνης στο ομώνυμο μοναστήρι.