Η πηγή και το αλώνι και πάλι έξω από το μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης.